l>

Leveringsinformatie

1. Exclusiviteit

Alle klanten moeten eerst een goedgekeurde login aanvragen. Dit kan via ‘Mijn Account’ en ‘Registreren’. Afhankelijk van deze informatie ontvangt u een goedkeuring.

De professionele producten van Hair Service zijn opgesplitst in merken :

ASP LUXURY HAIR CARE. Dit merk wordt exclusief door Hair Service verdeeld in provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en deel Antwerpen (postcodes : 2050, 2070, 2870, 2880, 2890). Buiten deze regio’s en ook naar andere landen zullen wij geen producten toesturen.

SELECTIVE PROFESSIONAL. Dit merk wordt exclusief door Hair Service verdeeld in België. Er worden geen producten naar andere landen toegestuurd.

SALON PRO TOOLS: Deze producten zijn vrij te verdelen in België. Er worden geen producten naar andere landen toegestuurd. 


2. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden die voorradig zijn bij de HAIR SERVICE BV.

Levertijd bedraagt 1 – 7 werkdagen, wij proberen uw bestelling dan ook te versturen binnen de 1 - 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn bij HAIR SERVICE BV of onze leveranciers en een vertraging in de levering van de goederen verwacht, wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. HAIR SERVICE BV zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

HAIR SERVICE BV doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De voorziene leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge onvoorziene omstandigheden buiten de wil om van HAIR SERVICE BV en bevoorradingsproblemen.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

3. Levertermijn en eigendomsrecht

De op de site gekochte producten worden geleverd in België.

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. Op deze manier ontvangt u uw bestelling binnen de 1 - 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Indien u uw bestelling na 10 werkdagen niet zou ontvangen hebben, gelieve dan met ons contact op te nemen per email of per telefoon.

Zonder dat hiervoor wettelijke precedenten bestaan, raden we u aan klachten over een levering die niet op tijd aangekomen is te melden per email aan HAIR SERVICE BV.

Voor onze B2B klanten: Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

De overdracht van eigendom van de goederen door de verkoper geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het risico voor verlies of diefstal daarentegen, gaat over op de klant van zodra de koopovereenkomst is gesloten.

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan. Op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor ‘het voorrecht van onbetaalde verkoper’ op de door de verkoper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

4. Verzendkosten (excl. BTW).

Bestellingen onder 5 Kg rekenen wij 7,50€ aan.

Bestellingen van 5 Kg tot < 10 Kg rekenen wij 8,40€ aan.

Bestellingen van > 10 Kg tot max. 30 Kg rekenen wij 16 € aan.

Gratis levering vanaf 85 € met maximum gewicht van 30KG. Boven de 30 KG is de levering door uw vertegenwoordigers op een afgesproken moment, Bpost verzendingen zijn dan onmogelijk.

Bij opgave van verkeerde adresgegevens door de geadresseerde zien wij ons genoodzaakt bij een nieuwe verzending verzendkosten aan te rekenen, zoals hierboven aangegeven.